Pracownia Teatru Eksperymentalnego

Pracownia Teatru Eksperymentalnego

Grupa teatralna, działająca we Wrocławiu od 2014 roku, założona przez Patrycję Neumann, aktorkę i filozofkę. Obszar działań podejmowanych w ramach Pracowni obejmuje warsztaty cykliczne Ciało – Głos oraz pracę nad spektaklami.

Osią działań są poszukiwania na gruncie pracy z ciałem oraz improwizacje, z których wyłaniają się motywy wcielane w przedstawienia. Praca przebiega w oparciu o odwołania do intuicji i fantazji, a celem jest docieranie do wyobraźni widza poprzez poetycką i symboliczną narrację. Każde działanie powstaje poprzez zakorzenienie w ciele, poszukiwanie w płynących z niego impulsach..

Do tej pory w ramach Pracowni Teatru Eksperymentalnego powstało pięć spektakli : „Axis Mundi”, „Statek szaleńców”, „Krzyk – półcienie”, „Misteria” oraz „Gra w  klasy. Wariacje na temat”.  Tym, co łączy wszystkie te obrazy sceniczne jest próba nabudowania realnego przeżycia, które w obliczu konfrontacji z widzem  –  „świadkiem” nabiera znamion rytuału. Tematy przedstawień oscylują wokół indywidualizmu, jako jednego z najistotniejszych znamion człowieczeństwa oraz problemów natury egzystencjalnej, tj. samotność w tłumie, doświadczenie miłości, śmierci, zazdrości, bycia „wrzuconym w świat”. W naszej twórczości próbujemy też dotykać różnych warstw obecności scenicznej. Ważny element budowania przedstawień stanowi muzyka grana na żywo, eksploracja głosu poprzez śpiew.

Spektakle w repertuarze:
Gra w klasy
Studnia. Pieśń