Decyzja Spólnoty vol. 2 – Teatr Układ Formalny

Zapraszamy do udziału w drugiej turze międzypokoleniowej gry poprzedzającej pracę nad nowym spektaklem Teatru Układ Formalny.

W szczególności zapraszamy młodych poniżej 18 roku życia i seniorów 55 plus. Ale jeżeli nie łapiesz się w te widełki, a chciałbyś inaczej spojrzeć na naszą „Niepodległą” to czytaj dalej 🙂

Otrzymaliśmy pozytywną rekomendację w programie dotacyjnym koordynowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i pracujemy! Chcemy opowiedzieć o nadziejach jakie towarzyszyły polakom w procesie odbudowy Rzeczypospolitej po 1918 roku oraz tych, jakie mają współcześni osiemnastolatkowie i seniorzy odnośnie obrazu polskiego społeczeństwa. W związku z tym, zanim rozpoczniemy próby do spektaklu, przygotowaliśmy warsztaty/grę „Decyzja Spólnoty”.

Gra polega na poznaniu dwudziestu wybitnych polaków żyjących i pracujących w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Będą wśród nich artyści, ekonomiści, politycy, społecznicy, naukowcy czy pedagodzy. Wszystkich ich łączyć będzie jednak polska idea kooperatyzmu, której byli przedstawicielami. Gracze, po zapoznaniu się z kartami postaci, będą musieli dokonać wyboru, które osoby są według niech najbardziej Polsce potrzebne.

Rzeczywistość gry zakłada, że tylko cztery, z przedstawionych 20 osób przeżyją nadchodzącą wojnę i zostaną pionierami odbudowy nowego państwa. Wybór graczy będzie jednocześnie odpowiedzią na to, jak chcielibyśmy, aby wyglądało nasze społeczeństwo, kto jest potrzebny do rozwoju kraju.

Ta niełatwa symulacja pozwoli na praktykę trudnej sztuki rozmowy i znajdowania wspólnego rozwiązania wśród przedstawicieli różnych pokoleń. Jednocześnie umożliwi poznanie historii wybitnych polskich społeczników, którzy swoją codzienną pracą wpisywali się w historię odbudowy niepodległej Rzeczpospolitej.

Zaczynamy 22 września o godz. 12:00 w Parku Słowackiego we Wrocławiu! Wydarzenie jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy na:
przemyslaw.furdak@ukladformalny.pl

Wydarzenie realizowane jest w ramach programu „Niepodległa”, koordynowanego przez Biuro Programu „Niepodległa”.