ProtoCIAŁO

fot. Karol Budrewicz

ProtoCIAŁO powstało podczas realizacji jednego z projektów w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dziś twórcy kontynuują początkową ideę, jaką jest zatarcie granic między klasycznie rozumianymi kategoriami pełno- i niepełnosprawności. Program działań ProtoCIAŁA obejmuje tancerzy pełnosprawnych oraz osoby o ograniczonej mobilności, słabowidzących, a także seniorów. Wszyscy oni mają głęboką potrzebę pokonywania barier społecznych i architektonicznych, budowania relacji z drugim człowiekiem. Spotykają się, aby poszukiwać nowych jakości w swoich ciałach dzięki technikom ruchu autentycznego, kontakt improwizacji, praktyki somatycznej i animal flow. Głównym narzędziem pracy ProtoCIAŁA jest improwizacja taneczna w przestrzeniach miejskich. W ubiegłorocznym cyklu spotkań „My Performative Space” zespół wykreował aż 10 wydarzeń performatywnych we Wrocławiu.

Spektakle w repertuarze: Alicja w krainie kwantówPomiędzy