TeatrOstoja

TeatrOstoja to zespół teatralny działający od roku 2015 przy Stowarzyszeniu „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami pod kierunkiem reżyserki teatralnej Agnieszki Bresler i dramaturga Sebastiana Kostery. Zespół ma w swoim dorobku dwie premiery: spektakl Wyjątkowo (nie) O Nas w koprodukcji z Fundacją Jubilo w roku 2016 oraz dwóch wersji spektaklu Odyseja Człowieczna: w grudniu 2017 oraz wersji rozszerzonej: 2018: Odyseja Człowieczna w maju 2018.

Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami powstało w 1993 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Zrzesza rodziców (opiekunów) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pracującą z nimi kadrę specjalistyczną z miasta Wrocławia i Dolnego Śląska. Jako główny cel swojej działalności Stowarzyszenie przyjęło prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania.

Spektakle w repertuarze: 2018: Odyseja człowieczna

Więcej informacji: ostoja.org.pl