Zespół Prisma Artem / Teatr S-Tworzywo

fot. Karol Budrewicz

Teatr S-Tworzywo to grupa młodych ludzi, studentów i animatorów kultury działających we Wrocławiu. Zespół rozpoczął działalność w 2004 roku jako Pro.scenium, aby w ciągu dwunastu lat stać się grupą Prisma Artem o profilu teatralno-muzycznym, poszerzonym o inspiracje plastyczne, architektoniczne i audiowizualne. W swoich metodach pracy grupa opiera się głównie na rozwoju improwizacji, która jest podstawą w tworzeniu spektakli. Zespół nie szuka rozwiązań wielkich problemów społecznych, woli skupić się na sprawach dotykających każdego małego-wielkiego człowieka i pochylić się nad nimi, starając się zostawić w każdym z nas refleksje i emocje.

Spektakle w repertuarze: Stacja 6 

https://stworzywo.webs.com/