Kolektyw KEJOS

KEJOS to przede wszystkim grupa artystów. Teatr pod nazwą Kolektyw KEJOS działa niezależnie w ramach Stowarzyszenia KEJ-OS-THE-AT-ER. Kolektyw KEJOS w swej pracy artystycznej skupia się nad wykorzystaniem technik cyrkowych jako środka wyrazu równorzędnego z innymi formami performatywnymi takimi jak teatr, taniec, muzyka czy multimedia. Spektakle grupy łączą w sobie różnorodne dziedziny sztuki uporządkowane, podobnie jak w teatrze, według pewnego scenariusza, tematu i historii. W odróżnieniu od tradycyjnego cyrku, pokazy kolektywu stanowią nie tylko serię sztuczek lecz spójną artystyczną wypowiedź. Teatr współpracuje i realizuje projekty z Carnavalem Sztukmistrzów, CBK FAMA, CeTA, OFCA festiwal, Circostrada… Stowarzyszenie działa od 2004 roku na rzecz popularyzacji idei Nowego Cyrku jako formy sztuki w Polsce. Zajmuje się działalnością artystyczną, edukacyjną i naukową.

Członkowie Kejos aktywnie uczestniczą we współtworzeniu festiwalu Carnaval Sztukmistrzów, OFCA, Cyrkopole i innych wydarzeń w Polsce i zagranicą. Od 2016 roku KEJOS wraz z Centrum Biblioteczno Kulturalnym FAMA we Wrocławiu współtworzy Centrum Nowego Cyrku – miejsce popularyzacji idei, rozwoju i praktykowania Nowego Cyrku.

Inicjatorką Kejos jest Marta Kuczyńska (Arta.Ku) – performerka, aktorka, żonglerka, reżyser, producent i kurator artystyczny.

Spektakle w repertuarze: Miasto, którego nie było

Więcej informacji: kejos.org