Fundacja Jubilo

Jubilo jest grupą teatralną działającą od 2011 roku we Wrocławiu. Zespół Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur, dążąc do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli, będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a międzynarodowym zespołem Jubilo, w skład którego wchodzą aktorzy i muzycy z Włoch, Polski i Kanady.

Od 2011 roku zespół pracował między innymi z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego, osobami bezdomnymi, uchodźcami z Bośni czy więźniami. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Instytutem Grotowskiego.

Więcej informacji: jubiloproject.com

Spektakle w repertuarze: Odzwierciedlenie