Fundacja Zarzewie

Fundacja Zarzewie została powołana przez Przemysława Błaszczaka, wspólnie z jego najbliższymi współpracownikami ze Studia Kokyu. Jej zadaniem jest organizacja i produkcja projektów realizowanych przez osoby związane ze Studiem Kokyu, a także wspieranie inicjatyw innych twórców niezależnych, nie posiadających własnej osobowości prawnej. Głównymi celami fundacji są: skupianie twórców, wykonawców i animatorów teatru zawodowego i amatorskiego oraz specjalistów z różnych dziedzin artystycznych, społecznych i edukacyjnych oraz pobudzanie, wspieranie i kształtowanie wzorów aktywnego działania i bezpośredniego uczestnictwa w kulturze zarówno członków fundacji, jak i osób biorących udział w projektach fundacji. Bardzo istotnym jest także kształtowanie postaw poszanowania i zrozumienia kulturowej odmienności oraz poszanowania odpowiedzialności za środowisko kulturowe i naturalne człowieka.

Fundacja Zarzewie ma na swoim koncie spektakl Witaj w moim domu. Medytacje o kobiecie z wydm, podczas Festiwalu ZWROT będzie miał premierę spektakl Halo? nad którym obecnie pracuje Studio Kokyu i Fundacja Zarzewie.

Spektakle w repertuarze: Witaj w moim domu. Medytacja o kobiecie z wydm, Halo?