Studio Kokyu

Studio Kokyu jest projektem edukacyjno-badawczym, powstało we wrześniu 2016 roku. W pracy przyświeca nam idea teatralnego laboratorium, w którym poddajemy badaniu nasze intuicje, dotychczasowe doświadczenia oraz narzędzia. Bardzo istotną kwestią jest dla nas etos zespołu teatralnego, dzielącego się swoimi doświadczeniami, nawzajem edukującego, biorącego na siebie odpowiedzialność za pracę. Zespołu, który w perspektywie kilkuletniej, regularnej praktyki, stwarza sobie możliwość wypracowania swoistego języka, jak i metodyki pracy. Kluczowym zagadnieniem dla Studia Kokyu, pozostaje pytanie o trening i praktykę. Zadajemy sobie to pytanie poruszając się pomiędzy polem treningu fizycznego aktora, a doświadczeniem płynącym z praktyki japońskich sztuk walki a zwłaszcza Aikido.