Teatr Układ Formalny

fot. Karol Budrewicz

Układ Formalny to inicjatywa studentów i absolwentów wrocławskich uczelni artystycznych: PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta i Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Zespół scementowała nie tylko wspólna praca przy szkolnych egzaminach, ale przede wszystkim przekonanie, że teatr może być realnym narzędziem zmiany. Pierwsza premiera tego kolektywu – Matka Courage krzyczy została nagrodzona Tukanem OFF 37. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Kolejna – Kosmetyka Wroga – uzyskała Grand Prix na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Niezależnych Pro Contra w Szczecinie oraz Nagrodę Jury dla najlepszego aktora ex aequo i II miejsce oraz Nagrodę Loży Teatrów.

Spektakle w repertuarze:
Wszyscy=bogowie we krwi
W stronę Słońca

http://www.ukladformalny.pl/