Kamila Klamut

fot. Karol Budrewicz

Artystka od połowy lat 90. ściśle związana z Ośrodkiem Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych (od 2007 roku Instytut im. Jerzego Grotowskiego). Na zaproszenie Grzegorza Brala i Anny Zubrzycki w 1996 roku uczestniczyła w pracach nad powołaniem Teatru Pieśń Kozła. Grała w pierwszym spektaklu zespołu pt. Pieśń kozła – dytyramb. Od 1999 roku współpracuje z Jarosławem Fretem, z którym wyprawiała się do różnych zakątków świata w poszukiwaniu najstarszych zachowanych form muzyki. Jest współtwórczynią i współinicjatorką Teatru ZAR. Gra we wszystkich częściach tryptyku Ewangelie dzieciństwa oraz uczestniczy w projekcie Armine, Sister. Realizowała program BodyConstitution w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. We wrześniu 2014 roku podjęła współpracę ze Studiem Matejka i zagrała w spektaklu Harmonia przeciwstawień – Polska w reżyserii Mateja Matejki. W kwietniu 2015 roku na zaproszenie Milana Kozanka wzięła udział w Couch Corner Performance, projekcie tanecznym, który odbył się podczas festiwalu Cyrkulacje.

Spektakle w repertuarze: Camille 

http://www.kamilaklamut.pl/