Studio Matejka

fot. Karol Budrewicz

To zespół-laboratorium o międzynarodowym składzie, prowadzące badania potencjału ekspresji ciała w obszarze sztuki aktorskiej, współpracujący z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego. W swej pracy Studio odwołuje się do tradycji teatru fizycznego, działa na pograniczu różnych gatunków performatywnych, technik treningu aktora/tancerza, między indywidualną ekspresją, a zbiorowym rezonansem. Traktuje istniejące metody jako punkt wyjścia do poszukiwań twórczych. Język twórczy Studia nie powiela współczesnych trendów, jest narzędziem do wejścia w głąb, w ciało i głos człowieka-aktora, w przestrzeń intuicyjnego dialogu. Poza pracą badawczą Studio prowadzi regularnie warsztaty z małym zespołem performerów, opracowuje system pedagogiki pracy dla osób z różnych dziedzin sztuki, realizuje projekty artystyczne i społeczne, tworzy autorskie spektakle.

Spektakle w repertuarze: Angry man – wariacje w obronie gniewu

https://www.studiomatejka.com/home