[off].REC

Instytut im. Jerzego Grotowskiego ogłosił program wspierający teatry niezależne w rejestracji filmowej spektakli. Nabór odbywa się w trybie ciągłym od lutego do końca czerwca 2021 roku za pomocą formularza.

Zaproszenie do współpracy

Program „[off].REC” skierowany jest do niezależnych zespołów teatralnych i artystów indywidualnych, działających na terytorium Polski poza państwowymi ramami instytucjonalnymi. Celem współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego będzie stworzenie profesjonalnej dokumentacji filmowej, fotograficznej i materiałów promocyjnych spektaklu lub innych zaproponowanych dzieł teatralnych.

Potrzeba zainicjowania programu „[off].REC” zrodziła się po ponownym zamknięciu instytucji kultury w czasie pandemii, co nieodwracalnie zmieniło dynamikę aktywności teatru, dlatego wsparcie dla artystów i artystek funkcjonujących pozainstytucjonalnie, którzy najbardziej ucierpieli z powodu pandemii, wydaje się zadaniem priorytetowym. Mając na uwadze ich szczególnie trudną sytuację, Instytut im. Jerzego Grotowskiego ogłasza program, którym chce przyczynić się do wzrostu obecnego standardu prezentacji teatralnych w internecie i z dbałości o wysoką jakość przekazu wizualnego. Jednocześnie jako instytucja kultury stara się wyjść naprzeciw potrzebom wysokiej jakości technicznej nagrań dzieł teatralnych, które zaczynają „konkurować” ze sobą w dobie sieciowego dostępu.

„[off].REC” nie jest programem grantowym, lecz otwartym zaproszeniem do współpracy, której szczegóły będą przedmiotem wzajemnego porozumienia w drodze rozmów indywidualnych. Powstałe materiały dokumentujące spektakl (filmowe i fotograficzne) i promocyjne (filmowe) pozostaną własnością zespołów i będą mogły być wykorzystywane zgodnie z ich własnymi potrzebami, np. prezentowane na festiwalach, przeglądach, konkursach, na platformach VOD, w mediach społecznościowych. Rozpatrywane będą zgłoszenia spektakli, performansów czy innych działań performatywnych – powstałych zarówno w stałych zespołach czy aktywnie działających grupach artystycznych, jak i stworzonych indywidualnie – w latach 2018–2021.

Instytut im. Jerzego Grotowskiego oferuje:

  • kompleksowe nagranie i postprodukcję materiału wizualnego i dźwiękowego w ścisłej współpracy z reżyserem/artystą/osobą wyznaczoną przez zespół,
  • dwu- lub trzydniową (w zależności od złożoności spektaklu) sesję nagraniową spektaklu, wykonaną przy użyciu trzech kamer,
  • sesję fotograficzną dokumentującą spektakl, wykonaną przez uczestników kursu fotograficznego prowadzonego w Instytucie przez Tobiasza Papuczysa,
  • udostępnienie przestrzeni oraz pełne wsparcie techniczno-organizacyjne na potrzeby realizacji nagrania filmowego i dźwiękowego,
  • pokrycie kosztów przejazdu i częściowych kosztów noclegów zespołu (Instytut może ugościć maksymalnie 8 osób),
  • pokrycie kosztów transportu scenografii oraz zakupu materiałów niezbędnych do realizacji spektaklu – na podstawie indywidualnych ustaleń i z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Instytutu,
  • wsparcie merytoryczne w związku z koniecznością pozyskania niezbędnych licencji do utworów w celu rozpowszechniania powstałego materiału,
  • przekazanie wszystkich powstałych materiałów (filmowo-dźwiękowych i fotograficznych dokumentujących spektakl, a także filmowych o charakterze promocyjnym) do dyspozycji zespołu.

Więcej informacji na stronie organizatora